Aloite vakuutusyhtiöille: riskikartoitus kiinteistöille ja alennus vakuutuksenottajille

Aloite vakuutusyhtiöille: riskikartoitus kiinteistöille ja alennus vakuutuksenottajille

Vakuutusyhtiöt maksavat vuotovahingoista aiheutuvia korvauksia noin 160 miljoonalla eurolla vuosittain eli puoli miljoonaa euroa päivässä.

Eikä tässä vielä kaikki. Korvattujen vuotovahinkojen lisäksi kotitalouksissa sattuu myös lukuisia muita vuotoja, joista ei ole edes tehty vakuutusilmoitusta. Ilmoitusta ei aina tehdä, koska isännöitsijät ajattelevat taloyhtiön etuja. Taloyhtiöillä on huomattava omavastuu, joten isännöitsijöiden ei kannata tehdä vakuutusilmoitusta pienten vuotovahinkojen takia.

Vesivuotojen korjaaminen on poikkeuksetta työlästä, asukkaiden hermoja koettelevaa ja vakuutuksista huolimatta kallista ja aikaa vievää.

Recover korjaa eniten näitä kolmea vesivahinkotyyppiä:

  1. Astianpesukoneiden aiheuttamat vuotovahingot ja vesivahingot kylpyhuoneissa
    Näitä vesi- ja vuotovahinkoja Recover korjaa eniten. Erityisesti astianpesukoneen vanha poistoputki on merkittävä vesivahingon riski. Kylpyhuoneissa puolestaan vesivahingot liittyvät usein tekniseen käyttöikään, aikaisempiin remontteihin ja huoltoon sekä viemärin padottumiseen. Asukkaille vahingoista aiheutuu mielipahaa ja stressiä erityisesti silloin, kun vesivahinko on niin huomattava, että siitä aiheutuvan remontin takia on hankittava väliaikainen asunto. Kaiken kukkuraksi tulee vielä huoli siitä, korvaako vakuutusyhtiö vahingot vai ei.
  2. Kakkosena tulevat sääilmiöiden aiheuttamat vesivahingot sekä hoidon ja huollon laiminlyönti, käyttäjän virhe tai huolimattomuus.
    Voimakkaat tuulet ja sade ovat huono yhdistelmä. Siitä syntyy viistosade, joka aiheuttaa vesivahinkoja huonosti asennettujen ikkunoiden ja kattopeltien takia. Toimistokiinteistössä unohdetaan ikkuna auki ja vesi pääsee taloon sisään. Vahinkoja kiinteistössä aiheuttaa myös korkea ikä. On täysin luonnollista, että kun rakennuskanta vanhenee, syntyy vesivahinkoja – varsinkin kun remontteihin ryhdytään liian myöhään.
  3. Kuitenkin myös uusien rakennusten vesivahingot ovat kasvaneet huolestuttavan nopeasti.
    Useissa tapauksissa vesivuotovahinkojen syynä on huonosti tehdyt asennukset rakennusaikana. Vesieristyksiä ei ole tehty tai hyviä rakennustapoja ei ole noudatettu. Uusissa rakennuksissa myös kelvottomat lattiaviemäröintiratkaisut ovat aiheuttaneet vesivahinkoja.

Rakennusaikaisten vahinkojen syitä on monia. Liian monien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden vastuurajat hämärtyvät tai niitä ei yksinkertaisesti ole määritelty. Ei tiedetä tarkalleen, mitä kukin tekee. Aikataulut ovat kiristyneet ja rakennusten suojaukset tuppaavat unohtumaan. Luetteloa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta vahinkojen syiden luettelemisen sijaan annan ratkaisuehdotuksen.

Aloite vakuutusyhtiöille

Teen aloitteen vakuutusyhtiöille. Ehdotan hyvitysmallia, joka toimisi hyvin yksinkertaisesti näin:

Kun isännöitsijä teettää kiinteistölle riskikartoituksen, tästä seuraisi alennus vakuutusmaksuista.

Jostain kumman syystä kiinteistöjen riskikartoitusta pidetään kalliina, vaikka kiinteistöomaisuuden arvo saattaa laskea dramaattisesti tulipalon tai vesivahingon seurauksena.

Tiivis yhteistyö kiinteistöhuollon ja korjausrakentajan kanssa toisi säästöjä kaikille. Teemme vielä yllättävän vähän ennaltaehkäisevää työtä, vaikka tästä tulisi vakuutusyhtiöille valtavat säästöt. Jos vesivahinkoja syntyisi 10 prosenttia vähemmän, se merkitsisi 16 miljoonan euron säästöjä vakuutusyhtiöille.

Aletaanko säästötalkoisiin?

Jos haluat ennaltaehkäistä rakennusaikaisissa vahingoissa, ota yhteyttä!

Antti Kirjavainen

puhelin 040 582 6699

antti.kirjavainen@recover.fi

Kirjoittaja on Recover Nordicin toimitusjohtaja Antti Kirjavainen, joka haluaa panostaa vesivuotojen ennaltaehkäisyyn ja ajoissa havaitsemiseen.