Luottamus, rohkeus ja välittäminen ohjaavat työskentelyä Recoverilla

Toimitusjohtaja Antti Kirjavainen haluaa edistää toiminnallaan rakennusalan muutosta

Rakennusalalla on viime vuosina kiinnitetty erityistä huomiota mm. turvallisuuteen, työilmapiiriin, opastuksiin ja oikeanlaiseen johtamiseen. Kirjavaiselle muutosmatkan lähtökohta on selvä. Muutos lähtee oikeanlaisesta johtajuudesta.

– Meidän tavoitteemme ei ole johtaa paksujen ja täynnä yksityikohtia olevien toimintakäsikirjojen kautta, vaan arvojemme pohjalta, Kirjavainen toteaa.

Recoverin arvot ovat luottamus, välittäminen ja rohkeus. Arvoja ei ole määritelty ylhäältäpäin, vaan Recoverin työntekijät ovat itse olleet mukana valitsemassa arvoja. Kirjavaisen ei ole missään vaiheessa tarvinnut huolehtia, että arvot jäisivät sanahelinäksi. Recoverilla arvot näkyvät arjessa jokaisena päivänä.

– Uskon, että ihmiset ovat luonnostaan aitoja ja inhimillisiä. Kun on itse saanut olla valitsemassa arvoja, niiden mukaan on helppo elää.

Luottamuksen arvoinen toimija

Yksi Recoverin arvoista on olla luottamuksen arvoinen toimija. Luottamus on koko organisaation toimintaa hyvin vahvasti leimaava arvo, joka näkyy niin asiakastyössä kuin omassa arjessakin. Kirjavaisen mukaan Recover haluaa aina pitää antamansa lupaukset, oli kyse sitten asiakkaista tai työntekijöistä.

– Jos lupaamme asiakkaalle olla paikalla tunnissa, sitten olemme paikalla tunnissa. Meidän pitää olla avoimia ja läpinäkyviä siinä, mitä tarjoamme asiakkaille, Kirjavainen kertoo.

Recoverilla asiakkaille on muodostettu selkeä kolmen kohdan arvolupaus, johon tekeminen pohjautuu. Recover on asiakkailleen nopea, helppo ja laadukas kumppani, joka tekee sen mitä on sovittu. Korjausrakentamisen puolella asiakas on usein valmiiksi stressaantunut ja ahdistunut uudessa tilanteessa. Recover on asiakkailleen vakaa kumppani, joka tuo turvaa ja tukea.

Samalla vastuuntunnolla Recover suhtautuu myös työntekijöihinsä. Henkilöstölle annetaan tasaisesti mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä, ja heidän tulee voida luottaa siihen, että palautteen pohjalta tehdään aitoja kehitystoimenpiteitä.

– Yli puolet henkilöstöstämme on itseasiassa alunperin ollut mukana rakentamassa organisaatiomme identiteettiä, joten palautteen pohjalta toimiminen on meille luontevaa. Haluamme kuitenkin edelleen reagoida vahvasti palautteisiin henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi, Kirjavainen kertoo.

Luottamus näkyy myös toiseen suuntaan. Recover haluaa olla työntekijöilleen luotettava kumppani, mutta myös luottaa työntekijöihinsä hyvin vahvasti. Luottamus näkyy esimerkiksi siinä, että työntekijät saavat työmailla suhteellisen vapaat kädet toteuttaa työt parhaaksi katsomallaan tavalla.

Välittäminen ei vain sanahelinää

Myös välittäminen näkyy Recoverin arjessa vahvasti. Työntekijät ovat toisilleen ystävällisiä ja työhön on aamuisin hyvä tulla. Ehkä vahvimmin työntekijöille välittäminen ilmenee Recoverin turvallisuusajattelun kautta.

– Rakennusalalla on ollut hieman sellaista sankarikulttuuria, ja työtapaturmista ajatellaan helposti, että sellaista sattuu. Meidän mielipiteemme on, että ei satu, Kirjavainen toteaa tiukasti.

Asiakkaita kohtaan välittäminen näkyy erityisesti myötätuntoisuutena ja yhteistyökyvykkyytenä.

– Kohtaamme usein asiakkaan siinä tilanteessa, kun heidän elämässä on tapahtunut poikkeuksellinen tilanne. Esimerkiksi palokohteissa on usein tunnearvoltaan isoja menetyksiä. Asiakas on kohdattava näissä tilanteissa empaattisesti, Kirjavainen kertoo.

Välittäviin kohtaamisiin tullaan panostamaan jatkossa entistä enemmän, ja suunnitteilla onkin koulutusta aiheeseen liittyen. Inhimillisen suhtautumisen lisäksi Recover pyrkii omilla käytännön toimillaan helpottamaan asiakkaiden tilannetta. Esimerkiksi joissakin tilanteissa korjausrakentamista voidaan toteuttaa niin, että asiakas perheineen pystyy elämään kodissa myös korjausrakentamisen aikana. Recover kehittää myös yhteistyökumppaniensa kanssa vaihtoehtoisia ratkaisuja tilanteisiin, joissa vakuutusyhtiö ei korvaa korjausten kuluja.

– Taustalla on aina aito halua auttaa, Kirjavainen toteaa.

Rohkeasti erilainen toimija

Rohkeus näkyy Recoverin toiminnassa erityisesti haluna olla alan proaktiivinen edelläkävijä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Recover haluaa panostaa entistä enemmän vahinkojen ennaltaehkäisyyn kartoituksien ja suunnittelun avulla.

– Kyseessä ovat ihmisten kodit ja tärkeät liiketilat. Niitä tulee suojella kaikin keinoin. Paras suojelumekanismi on ennaltaehkäisy, Kirjavainen sanoo.

Recoverilla uskotaan, että työtä riittää vahinkojen ennaltaehkäisyn parissa. Isoja vahinkoja ei siis missään nimessä toivota, ja silloinkin kun niitä sattuu, Kirjavaisen mukaan Recoverin ensimmäinen ajatus on lisävahinkojen synnyn minimoinnissa. Tarkat ennakkokartoitukset ja suunnitelmat ovat tässä suuri apu. Lopulta kuitenkin Recoverin tarkoitus on toimia arjen suojelijoina – ei arjen korjaajina.

Kiinnostaako ura Recoverilla? Lue lisää urasivuiltamme.