Turvallisuus on yhteinen tavoite

Työturvallisuuspäällikkö Kari Säkkinen: Turvallisuus on yhteinen tavoite

Kari Säkkinen siirtyi Recover Nordicille kolme vuotta sitten Lassila & Tikanojalta yrityskauppojen myötä. Hyvä ja avoin ilmapiiri ovat pitäneet Säkkisen talossa pitkään. Esihenkilötyöstä ja vastuusta nauttiva Säkkinen työskentelee nykyään Oulu-Kemi-Kuusamo -alueen yksikönpäällikkönä.


Yksikönpäällikön työnkuvaan kuuluu monenlaisia tehtäviä. Päivät kuluvat henkilöstöjohtamisesta, yksikön kehityksestä ja tuloksesta, myynnistä ja reklamaatioista huolehtiessa. Säkkisellä on kuitenkin Recoverilla myös sivurooli, joka on ehkä yksi koko organisaation tärkeimmistä. Hän nimittäin toimii myös Recoverin työsuojelupäällikkönä.

– Olen toiminut työsuojelupäällikkönä vuoden 2022 alusta asti, ja tykkään kyllä tehtävästä. Aihe on erittäin tärkeä, Säkkinen kertoo.


Työntekijät terveinä kotiin joka päivä

Recoverilla työsuojelupäällikön rooli on jaettu rooli, mutta Säkkisen vastuualueella ovat esimerkiksi tapaturmien ennaltaehkäisy, tapaturmatutkinta ja käytännön ohjeistusten kehittäminen. Ohjeisiin ja raportointiin on panostettu viimeisen vuoden aikana erittäin paljon, ja kehitystä onkin saatu hyvin aikaan.

– Meille selkeä tavoite on, että jokaisen työntekijän pitää päästä lähtemään terveenä kotiin joka päivä. Siksi asiaan panostetaan, Säkkinen sanoo.

Yksi konkreettinen toimenpide, johon Recoverin turvallisuusjohtamisessa on panostettu, on turvallisuushavainnot työmailta. Työntekijät voivat ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuspuutteista- tai riskeistä hyvin matalalla kynnyksellä. Läheltä piti -ilmoituskäytäntö lanseerattiin reilu vuosi sitten, ja sen jälkeen havaintojen määrä on tasaisesti kasvanut. Ilmoituksia kannustetaan tekemään pienestäkin turvallisuusriskeistä, jotta mahdollisimman monet tapaturmista voitaisiin ennaltaehkäistä.

– Olemme myös lanseeranneet sellaisen kannustimen, että tietystä määrästä ilmoituksia järjestetään ylimääräinen tyky-päivä. Ensimmäinen yksikkö saavutti tavoitteensa huhtikuussa, Säkkinen mainostaa.

Turvallisuushavaintoihin tarttuminen on jokaisen jokaisen työntekijän vastuulla, mutta Säkkinen tukee tarvittaessa toimenpiteiden aloittamisessa. Lisäksi Säkkinen voi tukea esimerkiksi tarvittavien turvallisuusinvestointien tekemisessä.

– Investointeja tehdään tarpeen mukaan. Turvallisuudesta ei todellakaan kannata säästellä.Turvallisuus lähtee sisältäpäin

Vaikka työnantaja voi panostaa työturvallisuuteen, ohjeistuksien noudattaminen työmaalla on kuitenkin lopulta jokaisen työntekijän oma päätös. Ohjeiden noudattamista on lähes mahdotonta valvoa täydellisesti, ja turvallinen työskentely perustuukin luottamukseen työntekijöiden ja työnantajan välillä: turvallinen työympäristö on molempien yhteinen tavoite. Säkkinen pitää kuitenkin tärkeänä, että esihenkilöt kannustavat katsomaan asioita aina turvallisuusnäkökulmasta.

– Se on vähän sellaista asennekasvatusta. Aluksi jatkuva puhe turvallisuudesta voi tuntua hieman puuduttavalta, mutta turvallisuuden tärkeys ja asioiden näkeminen turvallisuuden kannalta kuitenkin juurtuvat toimintatapoihin. Silloin myös turvallisuudesta puhumisesta tulee itsestään selvä osa arkea, Säkkinen taustoittaa.

Säkkinen itse pyrkii normalisoimaan turvallisuuspuhetta jatkuvalla kannustuksella. Hän myös tekee sisäiseen viestintäkanavaan julkaisuja turvallisuusteemoihin liittyen. Säkkinen pitää myös esihenkilön roolia turvallisuuskulttuurin parantamisessa ensiarvoisen tärkeänä. Turvallisuushavaintoihin puuttumisen lisäksi esihenkilön tehtävä on näyttää esimerkkiä tiimiläisilleen.

– Esihenkilön tehtävä on johtaa esimerkillä. Palavereiden aluksi on hyvä käydä turvallisuusasiat läpi ensimmäisenä, ennen kun mennään tarkemmin muihin asioihin. Näin osoitamme, että turvallisuus on meille tärkeää, Säkkinen päättää.