Töitä omalla tavalla

Recoverilla avoimuus ja kannattavuus ohjaavat muutosta

Recoverin työskentelykulttuuri työmailla on hyvin vapaata. Projektityömaan käynnistyessä työntekijät ja työnjohto käyvät läpi projektin tavoitteet, jonka jälkeen työntekijä saa hyvin vapaat kädet projektin toteuttamiseen. Koska itse työn toteuttamista työmailla ei seurata kovin tarkasti, nousee projektien ja kannattavuuden seuranta keskeiseen rooliin.

Markku Leinonen työskentelee Recoverin lännen alueen aluejohtajana. Monipuolisen työuran ennen Recoverille tuloa läpikäynyt Leinonen arvostaa Recoverilla erityisesti vastuullisuutta, avoimuutta ja suunnitelmallisuutta.

Leinosen työnkuvaan Recoverilla kuuluvat mm. taloudellisen tilanteen ja projektikannattavuuden seuranta, sidosryhmien kanssa yhteydenpito sekä työturvallisuuden, myynnin ja liiketoiminnan johtamisen tehtävät. Noin puolet hänen työstään on muutosjohtamista. Recover haluaa kehittyä jatkuvasti niin kumppanina kuin työnantajanakin, joten jatkuva muutos on organisaatiolle lähes elinehto.

Muutos lähtee avoimuudesta

Vaikka Recoverilla muutokset ovat tervetulleita ja uudet ideat otetaan vastaan lämpimästi, muutosta ei koskaan lähdetä toteuttamaan vain muutoksen takia. Leinosen mukaan muutoksia ohjaa erityisesti kaksi teemaa: avoimuus ja kannattavuus.

Recoverin työskentelykulttuuri työmailla on hyvin vapaata. Projektityömaan käynnistyessä työntekijät ja työnjohto käyvät läpi projektin tavoitteet, jonka jälkeen työntekijä saa hyvin vapaat kädet projektin toteuttamiseen. Koska itse työn toteuttamista työmailla ei seurata kovin tarkasti, nousee projektien ja kannattavuuden seuranta keskeiseen rooliin.

- Työmaan tavoitteet on tärkeää käydä läpi huolellisesti ennen aloittamista. Laadukas lopputulos onkin tärkein mittarimme projektien onnistumiselle, Leinonen avaa.

Kannattavuuden lisäksi tärkeä mittari on työntekijöiden mielipide työn toimivuudesta. Koska lähiesihenkilöt eivät aktiivisesti seuraa työskentelyä rakennustyömailla, työntekijöiden palaute on työn tulosten ohella merkittävä tekijä projektien onnistumiselle.

- Meillä on hyvin avoin kulttuuri, joka lähtee johdosta asti. Johtotasolla on paljon tuoretta porukkaa, joka työskentelee suunnitelmallisesti ja haluaa kehittää toimintaa. Työntekijöiden mielipiteillä on meille iso merkitys, Leinonen kertoo.

Työturvallisuus, tyytyväisyys ja prosessit tärkeimpiä kehitysteemoja

Leinosen mukaan noin puolet hänen työajastaan kuluu erityyppisen kehitystyön parissa. Tärkeimpiä teemoja tällä hetkellä ovat työturvallisuus ja -tyytyväisyys sekä työskentelyprosessit. Kaikissa teemoissa kehitystyö perustuu vahvasti avoimeen työskentelykulttuuriin.

Työturvallisuus on Leinosen mukaan ollut yksi tärkeimmistä kehitysprojekteista, joskin turvallisuuteen liittyvät prosessit alkavat olla jo hyvin systemaattisia ja pitkälle määritettyjä. Turvallisuuden kannalta poikkeavista tilanteista pidetään hyvin tarkkaa kirjanpitoa. Leinonen luottaa muun Recoverin johdon tavoin, että kaikki turvallisuuden kannalta poikkeavat tilanteet raportoidaan työntekijöiden toimesta.

- Mikäli työssä on jotain poikkeuksellista, mikä vaatii turvallisuuteen liittyvää huomiointia, viestinnän kohdentaminen ja konkreettiset korjaavat toimenpiteet ovat erittäin tärkeitä. Nopea ja oikea reagointi poikkeamiin parantaa merkittävästi työturvallisuutta.

Työtyytyväisyys on turvallisuuden lisäksi Recoverin tärkeä kehitysteema. Recoverilla työtyytyväisyyten panostaminen ei tarkoita vain kerran vuodessa järjestettäviä pikkujouluja tai kesäjuhlia, vaan työtyyväisyyteen kiinnitetään arjessa reilusti huomiota.

- Työtyytyväisyyttä mitataan joka kuukausi avoimella kyselyllä, jossa työntekijät pääsevät kertomaan ajatuksiaan ja parannusehdotuksiaan, Leinonen kertoo.

Kyselyn perusteella tehdään myös jatkuvasti konkreettisia toimia. Leinosen mukaan hyvä konkreettinen toimenpide on ollut palkitsemismallin lanseeraaminen. Työntekijät saavat bonuksen sekä turvallisuus- että tulostavoitteiden täyttymisestä. Työntekijöiden toiveita pyritään kokoamaan myös kehityskeskusteluiden muodossa. Kehityskeskusteluissa käydään läpi mm työntekijöiden kehitys- ja koulutustoiveita.

- Aika hyvin mielestäni olemme pystyneet toteuttamaan työntekijöiden toiveita, Leinonen kuvaa.

Kolmas kehitysteema Recoverilla on työskentelyprosessit. Koska työskentely on hyvin vapaata työmailla, tarkka läpikäynti projektin alussa ja keskustelu projektien edetessä on erityisen tärkeää tehokkaiden työskentelyprosessien ylläpitämiseksi.

- Luotamme, että työntekijämme tietävät parhaiten, miten työt projektikohteissa kannattaa tehdä. Avoin keskustelu on kuitenkin avainasemassa, että löydämme mahdolliset kehityskohteet. Meidän pitää pitää huolta, että ammattitaitoista työnohjaustakin on aina tarvittaessa saatavilla, Leinonen kertaa.

Kiinnostaako ura Recoverilla?

LUE LISÄÄ URASIVUILTAMME