VAHINKOSANEERAUS

Vahinkojen kartoitus ja saneeraus on Recoverin ydinosaamista.

Vahingon sattuessa on tärkeää toimia nopeasti lisävahinkojen estämiseksi. Henkilöiden turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuminen ohjaavat toimintaamme vahinkotapauksissa. Vahinkopäivystyksemme palvelee ympäri vuorokauden vuoden kaikkina päivinä.

VAHINKOPÄIVYSTYS 24H 010 217 5000

ASIAKASPALVELU Recover 010 217 5100
24/7 Päivystys 010 217 5000
OSAAMISEMME

OSAAMISEMME

HOIDAMME VAHINGOT AMMATTITAIDOLLA JA LAADUKKAASTI

Esimerkkejä osaamisestamme vahinkosaneerauksessa

- vesivahingot ja vuotovahingot sekä niiden saneeraus
- palovahingot ja niiden saneeraus
- palo- ja kosteusvahingoissa vaurioituneen irtaimiston käsittely ja varastointi
- erikoispuhdistukset
- suurvahingot sekä niiden raivaus-, puhdistus- ja saneeraustyöt
- ennakoivat suunnitelmat vahinkotilanteiden varalle

Olemme Vahinkoalan Auktorisointiryhmän VAR:n ja Suomen JVT- ja kuivauspalveluiden liiton jäsen.

Suosittelemme yrityksille vahinkoturvaa

Vahinkoturvasopimus on ennakoiva ja asiakaskohtaisesti räätälöity suunnitelma erilaisten vahinkotilanteiden varalle. Suunnitelma toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja siinä ennakoidaan mahdollisia riskitekijöitä sekä listataan jälkivahinkojen torjuntaa edesauttavia toimenpiteitä.

VESI- JA PALOVAHINGOT, ERIKOISPUHDISTUKSET

VAHINKOSANEERAUS

VESIVAHINGOT JA VUOTOVAHINGOT

VESIVAHINGOT JA VUOTOVAHINGOT

Sertifioidut kartoittajamme selvittävät nopeasti vesivahingon laajuuden sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet. Vesivahingon paikantamisessa käytetään apuna mittausvälineitä, joilla vuotokohdan paikantaminen onnistuu ilman rakenteiden avaamista. Asiakkaalle toimitetaan tutkimuksesta kosteuskartoitusraportti.

KUIVAUSPALVELUT:
- irtoveden poisto, kohteesta riippuen kalustona kaikki vesi-imurista imuautoon
- kosteuskartoitus
- tilojen ja rakenteiden kuivaus
- vaurioituneiden materiaalien poisto ja desinfiointi
- rakennusaikaisen kosteuden hallinta
- korjausrakentaminen
- vahingon raportointi

PALOVAHINGOT JA SAVUVAHINGOT

PALOVAHINGOT JA SAVUVAHINGOT

Palovahingoissa pelastamme ensin sen, mitä pelastettavissa on. Sen jälkeen korjaamme vahingot. Palovahingot eivät ole ainoastaan tulen aiheuttamia vahinkoja vaan niihin kuuluvat myös vesi-, savu- ja nokivahingot.

Recover vastaa tulipalojen jälkivahinkotorjunnasta ja palopaikkojen saneerauksesta kellon ympäri kaikkialla Suomessa. Nopeilla toimenpiteillä estetään tehokkaasti palonjälkeisten lisävahinkojen syntyminen.

PALVELUMME PALOVAHINGON SATTUESSA:
- irtaimiston evakuointi, säilytys ja puhdistus
- tilapäissuojauksen, sähkön, lämmityksen ja vartioinnin järjestäminen
- palo-, räjähdys-, ilkivalta- ja ympäristövahinkosaneeraus
- hajunpoisto- ja desinfiointikäsittelyt sekä korroosionesto
- korkeapainepesu
- kokonaisvaltainen palvelu, kuten kalustus-, kone- ja laitepuhdistukset sekä kiinteistön korjaustyö.a

ERIKOISPUHDISTUKSET

ERIKOISPUHDISTUKSET

Erikoispuhdistuksen porukka poistaa muun muassa graffitit, homeen ja öljyn. Olemassa olevat puhdistusmenetelmät eivät mielestämme täysin palvelleet asiakkaidemme tarpeita, joten kehitimme omat.

ERIKOISPUHDISTUKSEN PALVELUT:
- öljyvuotojen ja -vahinkojen hoito (ympäristössä tai kiinteistöissä)
- rikosten jälkeiset puhdistukset
- kuoleman jälkeiset puhdistukset
- ilkivallan jälkeiset työt
- graffitien ja töherrysten poistot
- julkisivujen pesut
- homesaneeraukset
- IV-kanavien ja rasvakanavien puhdistustyöt
- ennakoivat, paloriskejä vähentävät puhdistukset (mm. ATEX-tilojen puhdistustyöt)
- hankalien paikkojen puhdistustyöt esim. korkeat paikat tai ahtaat tilat
- tiladesinfektio.

VAHINKOSANEERAUS

SUURVAHINGOT, VAHINKOSANEERAUSKESKUS JA VAHINKOTURVA

SUURVAHINGOT

SUURVAHINGOT

Tulipalo tuotantolaitoksessa, vesivahinko tavaratalossa tai räjähdys huoltoasemalla. Kaikissa tilanteissa on ainekset suurvahinkoon. Vahinko on aina kohdalle sattuessa suuri harmi ja usein ajallisesti pitkä muutos yrityksen toimintaan. Suurvahingon määritelmää on näin haastavaa tehdä. Olemme varustautuneet laajojen ja ajallisesti pitkien vahinkotilanteiden hoitoon. Recoverilla toimii suurvahinkojen hoitamiseen erikoistunut ryhmä. Ryhmän tavoitteena on minimoida vahingon vaikutukset asiakkaan liiketoiminnassa ja estää lisävahinkojen syntyminen sekä saattaa tilat jälleen toimintakuntoon.

SUURVAHINKOPALVELUT:
- jälkivahinkotorjuntatyöt ja vahingonhoitosuunnitelma
- raivaustyöt, puhdistustyöt ja saneeraustyöt
- vahingossa syntyneiden jätemateriaalien käsittely
- vahingossa syntyneiden jätemateriaalien asianmukainen loppusijoitus
- loppuraportointi
- ympäristövahingot

Viranomaismääräykset asettavat vaatimuksia mm. vahinkojen raportointiin ja tarkkailuun. Hallitsemme kokonaisuuden ensimmäisestä puhelinsoitosta loppuraporttiin asti.

Palvelemme kaikkialla Suomessa. Ennakoi ja talleta puhelimeesi päivystysnumeromme 010 217 5000.

VAHINKOTURVA

VAHINKOTURVA

Vahinkoturvamme takaa nopean vahingontorjunnan onnettomuustilanteen jälkeen. Etukäteissuunnittelu auttaa minimoimaan vahingosta aiheutuvia kustannuksia ja liiketoiminnan häiriötä.

VAHINGON SYYT EHTII SELVITTÄMÄÄN MYÖHEMMINKIN
Vahinkoturvasopimus on ennakoiva ja asiakaskohtaisesti räätälöity suunnitelma erilaisten vahinkotilanteiden varalle. Suunnitelma toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja siinä ennakoidaan mahdollisia riskitekijöitä sekä listataan jälkivahinkojen torjuntaa edesauttavia toimenpiteitä.

Vahinkoturvasuunnitelman riskikartoitus huomioi esimerkiksi kiinteistössä käytettävät kemikaalit, tuotanto- ja sähkölaitteet sekä niiden sijainnin. Vahinkoturvasopimus kattaa mm. palo-, vesi-, sää- ja ilkivaltavahingot. Erilaisten vahinkotilanteiden varalle tarjoamme ammattitaitoisen projektinjohdon sekä kattavan palveluvalikoiman, johon sisältyy jälkivahinkojen torjunta, palosaneeraus, kuivauspalvelut, korjausrakentaminen sekä erikoispuhdistukset.

VAHINKOTURVASOPIMUKSEEN KUULUU:
- asiantuntijan tekemä vahinkoturvasuunnitelma
- riskitekijöiden tunnistaminen
- pohjakuvat
- toimintaohjeet
- yhteystiedot
- 24/7 päivystyspalvelu (puh. 010 217 5000)
- Recoverin kattavat palvelut vahingon sattuessa

VAHINKOSANEERAUSKESKUS

VAHINKOSANEERAUSKESKUS

Käsittelemme ja varastoimme palo- ja kosteusvahingoissa vaurioitunutta irtaimistoa vahinkosaneerauskeskuksessamme, joka on Suomen mittakaavassa ainutlaatuisen suuri. Recoverin oma keskus palvelee Etelä-Suomen alueella.

VAHINKOSANEERAUSKESKUKSEN PALVELUT:
- irtaimiston puhdistus monipuolisilla tekniikoilla, kuten ionisoimalla, otsonoimalla ja erilaisia hapetusmenetelmiä käyttämällä
- irtaimiston lyhyt- ja pitkäaikainen säilytys optimaalisissa olosuhteissa
- jälkivahinkojen torjunta, purkutyöt ja puhdistukset kiinteistössä
- irtaimiston varastointi ja puhdistus
- kiinteistön remontointi