• Kun vahinko on sattunut

KUN VAHINKO ON SATTUNUT

Kun on sattunut vahinko, Recover on paikalla alle tunnissa – ympäri Suomen. Tärkein tehtävämme on saada asiakas palaamaan nopeasti takaisin arkeen tulipalon tai vesivahingon jälkeen. Kohtaamme työssämme monenlaisia kiinteistöjä päivittäin, ja ammattilaisillamme on vankka kokemus erilaisista ja eriasteisista tilanteista ja vahingoista. Paikallinen asiantuntijatiimimme työskentelee tehokkaasti, jotta vahingon kustannukset, haitat ja lisävahingot voidaan minimoida tai estää mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti. Kohtamme kiinteistön omistajan aina myötätuntoisesti, tilanteen vaatimalla tavalla.

Vahingon sattuessa, me huolehdimme seuraavista vaiheista:

1. Pysäytämme lisä- ja jälkivahingot nopeasti

Kun vahinko on sattunut, on tärkeää aloittaa selvitystyö nopeasti, jotta vahingon eteneminen saadaan pysäytettyä. Kohteessa asuvien kotitalouksien turvallisuus ja arjen normaali jatkuminen ovat ensisijaisia tavoitteitamme vahinkotapauksissa. Suoritamme kriittiset työt vahingon laajentumisen estämiseksi, ja aloitamme vahingon selvittämiseen liittyvät toimenpiteet. Tämän jälkeen vakuutusyhtiöön tehdään ilmoitus vahingosta. Toimitamme asianomaisille vakuutusyhtiötä varten kattavan raportin tehdyistä toimenpiteistä.

Jälkivahinkojen torjunnasta sovitaan aina tapauskohtaisesti tilaajan kanssa, varmistaen toimenpiteet joilla estetään ja minimoidaan onnettomuudesta aiheutuvia lisävahinkoja. Meillä on vastuu varmistaa, että kaikki on otettu huomioon lisävahinkojen ja niiden aiheuttamien riskien estämiseksi.

2. Kartoitamme vahingon laajuuden luotettavasti

Kun vahingon laajentuminen on pysäytetty, voidaan suorittaa vahinkokartoitus. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää vahingon alkuperäinen syy, ja vahingon laajuus. Kartoituksen sisältö ja raportointi tehdään Finanssialan keskusliiton asettamien vaatimuksien mukaan. Mittauksen avulla tuotetaan selkeä tieto kaikista tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Asiantuntevasti tehty kosteusmittaus ja korjaustoimenpiteet varmistavat, että kiinteistön rakenteet tai sisäilman laatu ei heikkene ajan saatossa piilevän kosteuden vuoksi, ja siten vaaranna asukkaiden turvallisuutta.

Kartoittajillamme on vuosien kokemus eri vahingoista, ja he pystyvät nopeasti tunnistamaan mahdolliset ongelmat ja antamaan luotettavan kirjallisen raportin sekä suosituksen seuraaville toimenpiteille.

3. Korjaamme aiheutuneet vauriot ja rakennamme uutta ammattitaidolla

Vahinko aiheuttaa lähes poikkeuksetta jonkin asteisia tuhoja, ja vaurioittunut kalusto tulee korjata. Korjaaminen onkin tärkein vaihe asiakkaamme normaaliin elämään palaamisen kannalta. Huomioimme aina vahinkokohteiden käyttäjät ja heidän elämäntilanteensa. Recoverin ammattitaitoinen tiimi pystyy suojaamaan korjattavan alueen niin, että mahdolliset lemmikit ja lapset pystyvät elämään niin paljon normaalisti kuin mahdollista. Lisäksi lajittelemme jätteet kohteessa ja toimitamme ne itse kierrätykseen. Vastuullisuus on meille tärkeä arvo, ja näkyy toiminnassamme myös kohteissa.

Joskus pelkän vahingon korjauksen lisäksi voidaan tehdä samassa yhteydessä muita muutoksia rakennuksen arvon ja käytettävyyden parantamiseksi. Kun kartoitus, kuivaus ja korjausrakentaminen tehdään saman yrityksen toimesta, säästetään aikaa, sillä ei vaiheet voidaan aikatauluttaa mahdollisimman hyvin jo etukäteen. Nopeuden prosessin lisäksi useasti säästetään myös rahaa, kun kuivaus- ja korjausrakentaminen voidaan tehdä mahdollisimman paljon vanhaa suojellen.

Esimerkiksi lattiamateriaali voidaan korjausrakentamisen yhteydessä vaihtaa kokonaan, seiniä siirtää lisätilan luomiseksi, tai kylpyhuoneita voidaan remontoida kokonaisvaltaisesti. Kokeneet rakennusalan ammattilaisemme ovat juuri oikeita henkilöitä myös muutostöihin. Autamme mielellämme myös parhaiden ratkaisujen suunnittelussa ja konsultaatiossa.