• PALOVAHINGOT

RECOVER ON PALOVAHINKOJEN AMMATTITAITOINEN KORJAAJA

Saneeraamme ammattitaidolla tulipalosta aiheutuneet savu- ja nokivahingot, sekä vesivahingot.

Tulipalo voi syttyä monin eri tavoin ja aiheuttaa mittavaa vahinkoa. Tulen aiheuttamien vahinkojen lisäksi suurimmat vahingot tulipalon jälkeen ovat vesi-, savu- ja nokivahingot. Sammutustöiden seurauksena palovahingosta seuraa usein vesivahinko. Usein paljon on kuitenkin tehtävissä. Kokeneet vahinkosaneerauksen ammattilaisemme auttavat selvittämään vahinkojen laajuuden ja tekevät ehdotuksen tarvittavista korjaustöistä.

Savunhajun poiston hankaluus riippuu siitä, mitä ja kuinka paljon on palanut. Silloin kun pelkkä asunnon tuuletus ei riitä hajuhaitan poistamiseksi, tarvitaan perusteellista paloihin tarkoitettua pesua, mihin käytetään erikoiskemikaaleja. Joskus vahingoittunutta aluetta pitää myös purkaa ja rakentaa uudelleen. Syy siihen, miksi välillä savuhaittojen poisto hankaloituu, on, että tulipalon aiheuttama korkea lämpötila saa hajupartikkelit tunkeutumaan syvälle pieniin rakoihin ja materiaalien sisälle. Myös pintamateriaaleissa on eroja sen osalta, miten savun haju tarttuu niihin.

Noen poistamisen hankaluus riippuu siitä, mitä on palanut ja kuinka laaja palo on ollut. Välillä riittää kohtalaisen pienimuotoinen nokipesu, toisinaan taas pesu on aikaa vievää, kun nokeen on sekoittunut hajuja ja rasvaa. Näissä tapauksissa on käytettävä erityisiä kemikaaleja ja pesun tekijän tulee osata tehdä puhdistus oikein lisävahinkojen välttämiseksi.

Vahinkoasiantuntijamme arvioivat lähtötilanteen ja antavat raportissaan suosituksen siitä, mitä kannattaa tehdä. Asiantuntevat vahinkosaneeraajamme auttavat teitä korjauksessa eteenpäin.