• RAKENNEKOSTEUSMITTAUKSET

RECOVER TARJOAA LUOTETTAVAA RAKENNEKOSTEUSMITTAUSTA

Kosteuskartoituksen tekeminen on tarpeellista vesivahingon lisäksi muun muassa asunnon kaupan yhteydessä tai remonttia suunniteltaessa. Silloin on tärkeätä selvittää ja mitata kaupattavan kohteen myös todellinen kunto tai suunnitelta mahdollinen remontti oikealla tavalla.

Selvitämme kosteuskartoituksella rakennuksen kosteusarvon ja pintarakenteiden kunnon ja luomme näistä raportin. Mittauksen avulla saat tiedon tarvittavista korjaustoimenpiteistä. Asiantuntevasti tehty kosteusmittaus ja korjaustoimenpiteet varmistavat, että rakenteet eikä sisäilman laatu heikkene ajan saatossa piilevän kosteuden vuoksi.

Rakenteiden kosteusmittausta voidaan tehdä eri menetelmillä. Rakenteita rikkomatta voidaan kosteus mitata rakenteen pinnasta suuntaa antavana. Pintamittari on erinomainen apuväline kosteuskartoituksessa, etenkin piilevien, aistinvaraisesti vaikeasti havaittavien vaurioiden paikallistamisessa. Pintakosteusmittarin epäluotettavuuden takia on rakenteiden kosteuden tarkka määrittäminen tehtävä muilla kosteusmittauksen menetelmillä, joita ovat esimerkiksi betonirakenteiden mittaamisessa porareikämittaus ja näytepalamittaus.

Kosteuskartoittajillamme on vuosien kokemus eri vahingoista ja he pystyvät nopeasti tunnistamaan mahdolliset ongelmat ja antamaan kirjallisen raportin toimenpide suosituksineen.