• Vastuullisuus

Recoverin vastuullisuus on koko konsernin laajuisesti tiivitetty kolmen päätavoitteen alle:

  • Nolla tapaturmaa (Zero harm)
  • Kierrätämme kaiken jätteen (Zero waste)
  • Olemme hiilineutraali (Zero carbon)

Recoverin tavoitteena on, että kierrätämme kaiken syntyvän jätteen vuoden 2022 loppuun mennessä. Recoverissa on meneillään myös hanke, jonka avulla pystymme selvittämään hankittavien materiaalien ja tarvikkeiden hiilijalanjälkeä. Tällöin pystymme ohjaamaan hankintoja entistä täsmällisemmin kohti kestävän kehityksen tavoitteita.

Recover on myös matkalla kohti hiilineutraaliutta. Vuoden 2021 loppuun mennessä Recover hankkii kaiken tarvitsemansa sähkön hiilineutraalisti. Recover on myös aktiivisesti vähentämässä liikenteessä syntyviä hiilidioksidipäästöjä muun muassa ottamalla käyttöön hybridi ja täyssähköautoja.

Recover on määritellyt yhteiskuntavastuunsa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta.

Recover keskittyy kolmeen tavoitteeseen: